Nauč se, jak se hraje Black Jack. Pravidla, strategie, tipy a triky.

Ve hře Black Jack, která se hraje s jedním nebo dokonce více balíčky karet o 52 kartách (žolíkové karty, označované také jako francouzské), jde o to porazit krupiéra. Hráči se to podaří tím, že dosáhne se svými kartami vyššího součtu, než má krupiér, ale přitom nepřekročí součet 21.

Osudová jednadvacítka

Mnozí si myslí, že jde především o to dosáhnout čísla 21, to je ovšem omyl. Součet 21 je jenom tím nejvyšším. Princip je jasný: trumfnout v součtu krupiéra, ale zároveň nepřekročit jednadvacítku.  V okamžiku, kdy ji překročíte, prohráváte. V tu chvíli nezáleží na tom, jaký součet má krupiér. Pokud ovšem překročí součet 21 krupiér, prohrává proti všem hráčům, kteří dosud mají menší skóre než 21. Remíza nastává tehdy, má-li hráč stejný součet jako krupiér. Tehdy dojde k vrácení sázky. Pokud hraje více hráčů, může dojít k situaci, při které s některými z nich krupiér vyhraje, s jinými prohraje nebo remízuje. Pak každý z hráčů vyhrává či prohrává to, co vsadil. Vždy je přitom přesně daná minimální výše sázky.

Bodování ve hře

Karty s hodnotami 2-10 mají vždy tu hodnotu, kterou nosí. Ovšem kluk, dáma a král se počítají po deseti bodech. V případě esa jsou dvě možnosti počítání, a to buď 1 bod, nebo 11 bodů. Z toho vyplývají dva druhy součtů. Prvním z nich je měkký součet. Ten se užívá při počítání esa jako 11 bodů. Pokud má hráč eso a přibere další kartu, nikdy nemůže překročit součet 21. Může totiž dostat kartu nejvýše v hodnotě 10 bodů. Jestliže se ale eso počítá za jeden bod, nazývá se počítání tvrdým součtem. Black Jack je kombinace esa a desítky nebo kluka, dámy či krále. Barva karet tuto chvíli není podstatná.

Jak hra probíhá?

Nejdříve hráči uloží své sázky do určeného pole. Následně krupiér rozdává karty. Jednu kartu dá všem hráčům ve směru hodinových ručiček a také sobě. Potom stejným způsobem rozdá ještě druhou kartu. Rozdává lícem nahoru, aby všichni viděli, co kdo dostal za karty. Pak se krupiér v pořadí v jakém karty rozdával, tedy ve směru hodinových ručiček, ptá, co chtějí hráči dělat s kartami a sázkami. Co nyní mohou hráči udělat? Zůstat stát nebo přibrat další kartu. Také ale mohou rozdělit hru (split) případně zdvojnásobit svoji sázku (double). Krupiér dělá, co hráč řekne, a to až do chvíle, kdy hráč buď oznámí, že chce zůstat stát, nebo přetáhne součet 21 tím, že přibral další kartu. Jakmile hráč přetáhne zmiňovaný součet, o sázku přichází. Když tak krupiér obejde všechny hráče, může rozdat další karty. Následně sbírá sázky těch, kteří přetáhli. Vyplatí sázky hráčům, jež měli vyšší součet než on, ale nepřekročili 21. Případně i vrátí sázky těm, kteří měli shodný součet jako on.

Varianty hry

Objevují se i varianty hry, kdy se karty rozdávají lícem dolů tak, aby je ostatní neviděli. Případně krupiér rozdává sobě hned na začátku dvě karty a jednu z nich pokládá lícem dolů, aby nebyla vidět její hodnota.

Pravidla pro krupiéra

Krupiér je při hře svázán pravidly týkající se toho, kdy musí stát nebo táhnout.

  • Další kartu musí přibrat tehdy, má li součet do 16 bodů včetně.
  • Pokud má součet 17 bodů nebo více, musí zůstat stát a další kartu přibrat už nesmí. Někdy ale toto pravidla funguje tak, že musí přibrat další kartu, pokud jde o tzv. měkký součet (eso se počítá za 11 bodů).
  • V případě, že přibráním další karty krupiér přetáhne součet 21, musí vyplatit hráče, kteří tento součet nepřesáhli, a to v poměru 1:1. Hráč tak dostane zpátky svoji sázku a ještě 100 % této sázky navíc.

Co může udělat hráč, když je na tahu?

Hráč může udělat tyto kroky:

  • Hit – vzít další kartu od krupiéra.
  • Stand – zůstat stát. Se součtem je spokojen a další kartu už nechce.
  • Double – zdvojnásobit svoji sázku, vzít si další kartu a hru skončit.
  • Split – rozdělit hru. Pokud má dvě karty stejné hodnoty, s každou kartou může hrát jednu hru. Tedy přibrat k ní ještě jednu kartu. Potom je samozřejmě třeba zdvojnásobit částku.
  • Surrender – vzdát se. Pokud nevěří svým kartám, může hru vzdát. Dostane zpět polovinu sázky, druhá propadne kasinu.
  • Insurance – pojistit se. Dostane-li krupiér první kartu eso, mohou se hráči pojistit proti krupiérově Black Jacku. Na pojištění se vkládá maximálně polovina sázky. Vyplácí se poměrem 2:1.

Strategie nahrává hráčům

Na strategii existují dokonce matematické tabulky. Díky tomu, že jsou přesně daná pravidla hry krupiéra, může toho hráč využít a přizpůsobit tomu svůj herní styl. Rozhoduje se podle toho, jaké drží karty a jakou první kartu má krupiér. Při této strategii je dlouhodobá výhoda kasina někde pod 1 %, a to pro hráče příznivá zpráva, šance na výhru stoupá.