Nauč se, jak se hraje Texas Holdem Poker. Pravidla, strategie, tipy a triky.

Texas Holdem Poker pochází ze salonů amerického divokého západu. Kovbojové tam po vypití pár sklenek pálenky byli schopní prohrát téměř cokoli. Od té doby je tato karetní hra velmi populární. Je určena pro 2-10 hráčů, kteří se snaží obrat soupeře o jeho žetony. Hraje se s 52 listy francouzských karet (kříže, káry, piky a srdce).

Stručný postup

Hráč musí v každém kole vytvořit z pěti nejlepších karet tu nejlepší kombinaci. Karty se v průběhu hry buď rozdávají na stůl, v tom případě jde o tzv. společné karty, nebo hráčům do ruky, a tehdy jde o soukromé karty. Nejprve dostane každý hráč při rozdávání dvě soukromé karty. Pak proběhne kolo sázek a po něm putují na stůl tři společné karty. Poté se sází a přidává postupně čtvrtá a pátá společná karta. Pětice společných karet tvoří tzv. board. Každý z hráčů pak může použít své dvě karty a pět společných karet, aby vytvořil nejlepší pokerovou kombinaci o pěti kartách. Může přitom použít jednu nebo obě své karty, ale také žádnou z nich.

Limity sázky

Důležité jsou limity sázek. Texas Holdem Poker se podle limitů dělí na čtyři typy:

Limit Texas Holdem – Při hře je pro každé kolo přesně stanovený sázkový limit.

No Limit Texas Holdem – Hráči mohou během hry vsadit jakoukoli částku. Podmínkou ovšem je, že musí být maximálně do výšky žetonů, které vlastní

Pot Limit Texas Holdem – Je možné vsadit maximálně sázku ve výši banku, ne vyšší.

Mixed Texas Holdem – Během celé hry se střídají kola podle Limit Texas Holdem, kdy je výše sázek přesně stanovená a No Limit Texas Holdem, při kterých je možné vsadit jakoukoli částku, maximálně ale do výše žetonů, které daný hráč vlastní.

Sázení a strategie

Hráči mají při sázení tyto možnosti: Buď položit karty (fold), vyčkat (check), vsadit (bet), dorovnat sázku (call) nebo ji navýšit (raise). Hráči vždy vycházejí z konkrétní situace ve hře a z toho, co dělali jejich soupeři. Mohou jak složit nebo odhodit karty a také se vzdát podílu z banku. V okamžiku, kdy nikdo zatím nevsadil, hráč buď vsadí sám, nebo vyčká, tedy nevsadí, ale zůstane ve hře. Když předchozí hráč vsadil, ten následující buď položí, dorovná, případně také navýší sázku. Pro dorovnání vkládá stejnou částku jako hráč před ním, při navýšení musí být vložená částka vyšší než soupeřova. Podstatná je i strategie během hry. Existuje 169 kombinací karet, které na začátku můžete dostat do ruky. Hodné záleží na pozici, ve které sedíte u stolu při hře. Nejvýhodnější jsou poslední místa. Přizpůsobujete se chování soupeře, výši sázek a jejich struktuře. Tzv. blufováním můžete soupeře zmást. Jde o hru nervů, kde se vyplatí trpělivost a sebeovládání.

Průběh hry

Button, značka určuje dealera hry. Hráč od značky po směru hodinových ručiček musí vložit povinnou sázku nazývanou small blind. Další hráč potom vloží big blind, dvojnásobek small blindu. Hraje-li se hra s limitem, bývá small blind polovinou big blindu. Ovšem struktura hry může být i jiná. Například někdy všichni u stolu vkládají tzv. ante, typ povinné sázky. V okamžiku, kdy proběhne small blind a big blind, dostanou hráči svoje dvě karty. Pak pokračuje sázení dál u hráče, který je po směru hodinových ručiček hned za big blindem a nachází se tzv. na pozici under the gun. Hráč se podle toho, jaké karty dostal, rozhodne, zda dorovná nebo navýší big blind. V každém kole probíhají další sázky. Skončí až tehdy, když všichni hráči kromě těch, kteří položili karty, dají do banku stejnou částku. Této části hry se říká Pre-Flop.  Dále se rozdají tři společné karty lícem nahoru. Sázení probíhá stejným způsobem – nyní jste ve fázi hry Flop. Následuje fáze Turn, kdy se otočí čtvrtá společná karta. Opět se sází, a to po směru hodinových ručiček od buttonu. Poslední pátá společná karta se otáčí ve fázi River a ani teď se pravidla sázení nemění. Po skončení posledních sázek vyloží karty na stůl hráč, jenž sázel jako poslední nebo navýšil sázku. Jestliže žádné sázky neproběhly, vykládá jako první hráč po směru hodinových ručiček od buttonu. Bank vyhraje hráč s nejlepší kombinací.

Jaké jsou kombinace karet?

Postupka pěti karet stejné barvy.

Vítězí postupka, která končí vyšší hodnotou karty. Nejlepší postupkou je ta tvořené esem, králem, dámou, klukem a desítkou stejné barvy.

Čtveřice karet jedné hodnoty a jedna doplňková karta

Vyhrává vyšší hodnota čtveřice karet. U rovnosti o vítězi rozhodne pátá doplňková karta a její hodnota.

Trojice a dvojice stejné hodnoty

Při rovnosti vyhrává ten hráč, který má vyšší hodnotu trojice. U shodné trojice pak vítězí ten s vyšší hodnotou dvojice.

Pět libovolných karet jedné barvy

Dojde-li k rovnosti, vítězí hráč s vyšší hodnotou karty, pokud je rovnost i zde, bere se v úvahu další nejvyšší hodnota karty.

Postupka z pěti karet libovolné barvy

Při rovnosti je vítězem ten, který má postupku zakončenou kartou vyšší hodnoty. Eso je možné použít na začátku i na konci postupky.

Trojice karet stejné hodnoty a dvě doplňkové karty

Při shodné trojici je vítězem majitel doplňkové karty s vyšší hodnotou.

Dvě dvojice karet stejné hodnoty a jedna doplňková karta

U rovnosti kombinací vyhraje pár s vyšší hodnotou. Při shodné kombinaci páru hraje roli druhý nejvyšší pár. Je-li shoda i zde, potom vítězí ten s vyšší hodnotou doplňkové karty.

Dvojice stejné hodnoty a tři doplňkové karty

U rovnosti kombinace vyhrává vyšší pár. Při stejném páru potom první, případně druhá nejvyšší doplňková karta.

Nesestaví-li hráč žádnou kombinaci, pak vyhrává nejvyšší karta, případně druhá nebo třetí nejvyšší karta.