Ruletní systém Fibonacci

Fibonacci je zřejmě nejvíce znám jako objevitel tzv. Fibonacciho sekvence, řady čísel, která jednoduše v přírodě existují.

Fibonacciho řada:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

Princip systému:
Následující číslo v sérii je jednoduše součtem předcházejících dvou čísel. Zahajující číslo je 1. Druhé číslo je vypočítáno z 0+1 (protože neexistuje číslo před jedničkou) a je tedy opět 1. Další číslo je 1+1, čili 2, pak 1+2, tedy 3 a 5+3=8, atd.

Systém pracuje podobně jako Labouchere neboli odškrtávací systém, jen hráč začíná s prázdnou řadou.

Hráč zvolí oblíbenou barvu (červená či černá nebo lichá/sudá) a bude sázet nadále pouze na ni. Jestliže vyhraje první sázku, pak je řada zrušena, hráč vyhrává a nic nezapisuje.

Jestliže první sázka skončí ztrátou, pak hráč začíná psát řadu a napíše si „1“. Další číslo v řadě mu řekne, kolik musí vsadit příště.
Jestliže sázka skončí ztrátou, dá to, co prohraje, na konec řady.
Jestliže vyhraje, škrtá 2 čísla zprava, jinými slovy škrtá to, co vyhrál.
Při prohře hráč zapisuje jedno číslo a při výhře škrtá dvě.

Ruletní systémy

Za pomocí ruletních systémů se dá zvýšit pravděpodobnost výhry v ruletě. V pravém menu je výčet ruletních systémů, které jsou ozkoušené a funkční.